Mapa Buzet


Buzet je grad koji se nalazi u Istarskoj županiji. Točnije nalazi se između nekih velikih gradova kao što su Rijeka, Pula i Trst. U gradu živi oko 6100 stanovnika. Grad se sastoji od 13 naselja. Ono po čemu je grad Buzet vrlo poznat su legendarni istarski tartufi.

Gradska naselja Buzeta:
Baredine (tal. Baredine), Bartolići (Sovischine), Barušići (Barussici), Benčići (Bencici), Blatna Vas (Blàtina), Brnobići (Bernobici), Buzet (Pinguente), Cunj (Zugni), Čiritež (Cirités), Črnica (Cernizza Pinguentina), Duričići (Duricici), Erkovčići (Ercaucici), Forčići (Forsici), Gornja Nugla (Nugla di sopra), Hum (Colmo), Juradi (Giuradi), Juričići (Iuricici), Kajini (Caini), Klarići (Clarici), Kompanj (Compagni), Kosoriga (Cossoriga), Kotli (Cottole), Kras (Carse), Krbavčići (Carbocici), Krkuž (Chercus), Krti (Cherti), Krušvari (Crusvari), Mala Huba (Malacuba), Mali Mlun (Milino Piccolo), Marčenegla (Marcenigla), Marinci (Marinzi), Martinci (Martinzi), Medveje (Medea), Negnar (Negnari), Paladini (Paladini), Pengari (Pengari), Peničići (Penicici), Perci (Perzi), Počekaji (Pocecai), Podrebar (Sotto la Rupe), Podkuk (Piedicucco), Pračana (Brazzana), Prodani (Prodani di Pinguente), Račice (Racizze), Račički Brijeg (Castel Racizze), Rim (Roma), Rimnjak (Rimignacco), Roč (Rozzo), Ročko Polje (Poglie di Rozzo), Salež (Salise), Selca (Selsa), Seljaci (Segliazzi), Senj (Segnacco), Sirotići (Sirotici), Sovinjak (Sovignacco), Sovinjska Brda (Berda di Sovignacco), Sovinjsko Polje (Poglie di Sovignacco), Stanica Roč (Stazione Rozzo), Strana (Strana), Sušići (Sussici), Sveti Donat (Casa San Donato), Sveti Ivan (San Giovanni), Sveti Martin (San Martino Pinguentino), Šćulci (Schiulzi), Škuljari (Scuiari), Štrped (Sterpeto), Ugrini (Ugrini), Veli Mlun (Milino Grande), Vrh (Vetta) i Žonti (Zonti).

Možda vas zanima i…

Više o Buzetu

Vremenska prognoza za Buzet